Hjem Sameier og borettslag Vedlikehold og rehabilitering

Vedlikehold og rehabilitering

Vedlikehold og rehabilitering
by kk@forvregn

Styrets vedlikeholdsplikt er beskrevet i Borettslagsloven §5-17 og Eierseksjonsloven §20.

I boligselskapets vedtekter er det ofte beskrevet fordeling av ansvar mellom styret og andelshaver/selveier. Forsikringsvilkårene sier også noe om vedlikehold og sikkerhetsforskrifter.

Et styre som tar sitt ansvar alvorlig,  kjenner bygningsmassens tilstand, og har en plan for fremtidige tiltak og vedlikehold.

Tilstandsrapport:

Vi sørger for registrering av bygningsmassens tilstand, komplett eller enkelte bygningsdeler, og leverer en oversiktlig rapport.

Tiltaks- og veldikeholdplan

Basert på tilstandsrapporten, lager vi i samarbeid med styret en plan over aktuelle tiltak, og fremtidige vedlikeholdsaktiviteter. Planen vil inneholde grove beskrivelser og kalkylepriser, og gi et grunnlag for budsjettering og beregning av fremtidige felleskostnader.

vedlikehold

Rehabilitering og oppgradering

Alle bygningsdeler har en teknisk levetid, og må på et tidspunkt skiftes ut.  Nye materialer og produkter gir muligheter for oppgradering, modernisering og større komfort. Myndighetskrav endres og kan være begrensende.  Slike prosjekter er omfattende og komplisert, teknisk, økonomisk og juridisk.

Boligselskapet er juridisk sett en «virksomhet», dvs. at styret har ansvar iht. Byggherreforskriften og Internkontrollforskriften.  Styret anses som profesjonelle i juridisk forstand, og er ikke beskyttet mot urimelige avtaler, eller på annen måte som forbruker.

Byggherreombud – prosjektledelse

Vi ivaretar boligselskapets interesser i alle faser av prosjektet, fra tiltak er foreslått til entreprenørens garantitid er ute. Vi sørger for gode kontrakter, påser kvalitet, fremdrift og økonomi, og sørger for at byggherreansvaret blir oppfylt.