Hjem Sameier og borettslag Teknisk drift

Teknisk drift

Teknisk drift
by kk@forvregn
I boligselskapet er det mange oppgaver som må ivaretas.

Oppgavene utføres vanligvis på dugnad, eller med ansatt eller innleid vaktmester.

Vanlige og viktige oppgaver er stell av grøntanlegg, snømåking og strøing, feiing, skifte av lyspærer, inspeksjon av tak og nedløp, søppelhåndtering og generelt tilsyn. Mange oppgaver krever spesialkompetanse, som overvåking og drift av ventilasjon, varme, SD anlegg etc.

Vi bistår med behovskartlegging, finne leverandør, kontrakt og oppfølging.