Hjem Sameier og borettslag Administrativ drift

Administrativ drift

Administrativ drift
by kk@forvregn

Med styreverktøyet «Lettstyrt» bruker du mindre tid på styrearbeidet.

I mange borettslag og sameier er det vanskelig å motivere beboere til styreverv. Med styreverktøyet «Lettstyrt» får påtroppende styremedlemmer tilgjengelig beboerlister, kontaktinformasjon, styredokumenter, avtaler og annet. Nye styremedlemmer kan raskt sette seg inn i boligselskapets drift. Dette senker terskelen for å melde seg som styremedlem.

«Lettstyrt» er et nettbasert verktøy som forenkler hverdagen for styret i boligselskapet. Alt skjer på PC/Mac/smarttelefon, ingen permer eller papir. Informasjon til beboere foregår på en digital informasjonsside, eller ved SMS.

HMS-ansvaret blir ivaretatt, og oppgaver blir fordelt med påminnelser og loggført når ferdig. Styremøter med innkalling, agenda og referat administreres enkelt. Oversikt over beboere, styremedlemmer og leverandører med historikk, avtaler og kontaktpersoner er lett tilgjengelig. Alt lagres digitalt, sikkert og lett søkbart.

Bistand til styrearbeidet

Styremedlemmer i boligselskapet har et betydelig ansvar, og har ofte behov for kunnskap og støtte. Dersom styret har lite kompetanse, ønsker å bruke minst mulig tid på styrearbeidet, eller er i en krevende periode med for eksempel større rehabiliteringer, kan vi bistå med å ta rollen som:

  • Styresekretær: Forbereder styremøter med innkalling og agenda, og skriver referat.
  • Styremedlem: Deltar som kompetanseperson i styremøter
  • Styreleder: Tar hovedansvaret for styrets arbeid

Vi bistår også med forberedelser og gjennomføring av beboermøter og generalforsamling/årsmøte.