Hjem Bedrifter Årsregnskap og ligning

Årsregnskap og ligning

Årsregnskap og ligning
by kk@forvregn
Vi utfører komplett årsavslutninger med ligningspapirer og årsregnskap, både for AS, NUF, enkeltpersonforetak og for privatpersoner.

Når det er tid for årsoppgjør, tar vi den mest omfattende gjennomgangen og avstemmingen av regnskapet, for at vi skal være sikre på at tallene stemmer med virkeligheten.

Opplysningene gir Skattemyndighetene grunnlaget for å iligne skatt, og vi sørger for å samle den nødvendige informasjon og dokumentasjon for at disse opplysningene skal være oppdatert og at de gir et riktig skattegrunnlag. Dette arbeidet krever en god dialog og tett kontakt med kunden.

Årsregnskapet med noter blir sendt styret og vi kan være en part som hjelper til med styrets årsberetning, slik at formalitetskravene er ivaretatt.

Ved utarbeidelsen av årsoppgjøret vil vi også gi dere oversikt over bedriftens økonomiske, strategiske og finansielle ståsted. Er selskapet revisjonspliktig, sørger vi for å levere revisor en komplett og ryddig avstemming med dokumentasjoner, slik at revisjonen ikke tar uforholdsmessig mye tid.

Har dere planer om investeringer eller endringer? Hvordan vil dette påvirke regnskapet skattemessig? Dette hjelper vi med.