Hjem Bedrifter Faktura og regnskap

Faktura og regnskap

Faktura og regnskap
by kk@forvregn
Ønsker du noe mer hjelp til regnskapsrutiner kan du trygt overlate til oss den delen av jobben du eventuelt ikke ønsker å gjøre selv.
Ikke alle har lik hverdag og ikke alle har lyst til eller tid til å gjøre kontorrutiner – da er vi der og hjelper deg med det du måtte ønske.

Moderne webbaserte systemer medfører lave kostnader og et lettvint og enkelt samarbeid med regnskapsfører. Fakturaene kan føres og betales i én og samme operasjon. Utgående faktura sendes ut enkelt, samtidig som du har full oversikt over hvilke kunder som har betalt. Systemet kan motta og sende EHF-faktura.

Gode rutiner

Ønsker du noe mer hjelp til regnskapsrutiner kan du trygt overlate til oss den delen av jobben du eventuelt ikke ønsker å gjøre selv. Ikke alle har lik hverdag og ikke alle har lyst til eller tid til å gjøre kontorrutiner – da er vi der og hjelper deg med det du måtte ønske.

 • Det første vi gjør med nye kunder, er å ta en gjennomgang av rutinene selskapet har. Det er stor sannsynlighet for at noe kan effektiviseres og automatiseres – det frigjør tid.
 • Vi tar en gjennomgang av salgsdokumentasjonen for å sikre at formalitetskravene tilfredsstiller kravene i hht Bokføringsforskriften
 • Du som kunde velger hvor mye du vil gjøre selv. Noen ønsker å gjøre alt, og det er helt greit. Likevel trenger de fleste hjelp og råd når det kommer til lover og regler. Dette hjelper vi med.
 • De aller fleste ønsker å jobbe med det de kan best, det er ofte ikke regnskap. Vi kan ta hele regnskapet, samtidig som du har full oversikt over tallene – hele tiden. Du skanner inn bilagene, vi plasserer de på riktig sted i regnskap, i rett periode og sørger for det blir gjort en korrekt vurdering av skattefradrag og koding av mva, avdeling, prosjekt osv. Vi avstemmer bank, kasse, kunder, leverandører, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.Vi utarbeider spesifikasjoner av pliktige regnskapsrapporter og lagrer diss
 • Direkte remittering (betalingstjenester), automatisk føring av betalinger
 • Utsendelse av regnskapsrapporter med forutsetninger og en kortfattet gjennomgang av selskapets situasjon med nøkkeltall, alt etter hva du, som kunde, ønsker av opplysninger
 • Skatte- og avgiftsoppgjør
 • Dokumentasjon av regnskap overfor revisor og offentlige myndigheter
 • Årsoppgjør med likningspapirer og skatteberegninger
 • Innberetninger av andre offentlige oppgaver i forbindelse med regnskap
 • Oppbevaring av regnskapsmateriale, i inneværende år
 • Bistand ved bokettersyn og kontroll fra offentlige myndigheter