Hjem Bedrifter Budsjett

Budsjett

Budsjett
by kk@forvregn
TVING DEG SELV TIL Å TENKE PÅ FREMTIDEN FOR SELSKAPET!

Det er altfor få små og mellomstore bedrifter som setter opp budsjett og har dette som et styreverktøy for selskapet. Et budsjett er virksomhetens verktøy for måloppnåelse og kontroll. Det gjelder driftsbudsjett, likviditetsbudsjett og investeringsbudsjett.

Å bruke budsjett som styreverktøy har mange fordeler:

  • Hvorfor utvikler ikke salget seg slik vi tenkte?
  • Bør det gjøres noe med pris, markedsføring eller produkt?
  • Hvorfor er ikke kontantstrømmen som vi planla?
  • Er vi for snille med purrerutiner, har vi høyere kostnader enn det vi planla?
  • Bør vi fremforhandle lenger kredittid hos leverandørene våre?
  • Har vi for høy lagerbeholdning?
  • Er det svakhet i rutinene, slik at vi ikke får den lønnsomheten vi skulle ha?
  • Kan vi få frigitt kapital?
  • Har vi nok ressurser til å nå målsettingen?

Å ha et godt budsjett gir dere mulighet til å slukke de rette brannene og det gir dere mulighet til å gjøre grep underveis. Vi bistår med oppfølging av avvik mellom regnskap og budsjett, og foreslår tiltak. Opparbeidet kunnskap om driften, gir et godt underlag for forslag til neste års budsjett.